Завий наляво Завий надясно Завий напред Това е правилният път! Аз съм го правил! Аз съм го утъпкал! Пропадаш в плаващи пясъци,има дърво? Нищо(като теб) . Продължавай ! Този път ще слушаш мене. Себе си ще слушаш другия път ! Другия път! Път Тъп